BELGIAZwrot podatku z Belgii

Jeżeli pracujesz lub pracowałeś legalnie w Belgii, to masz obowiązek rozliczenia się w belgijskim urzędzie skarbowym

Zwrot nadpłaconego podatku z Belgii przysługuje każdej osobie, która legalnie pracowała na terenie Belgii oraz, za którą pracodawca odprowadzał podatek. Nasze biuro stosuje maksymalne odpisy podatkowe, aby Klient mógł otrzymać maksymalny zwrot podatku belgijskiego. Przykładem może być wspólne opodatkowanie małżonków, mimo że jedna z osób mieszka w Polsce lub dodatek na dzieci do 18 lat oraz inne ulgi.

Do końca 2013 roku możemy rozliczyć dochód osiągnięty w 2010 roku.

W Belgii stosowane są następujące stawki podatku:

W Belgii obowiązuje pięć stawek podatkowych uzależnionych od wysokości uzyskanego w ciągu roku dochodu. Określone są one procentowo i wynoszą 25, 30, 40, 45 i 50 proc. Większość dochodów podlega dopisaniu do łącznej bazy opodatkowania, do której stosuje się progresywne stawki podatkowe. Niektóre dochody, takie jak dywidendy, podlegają opodatkowaniu w odrębnym trybie, chyba że korzystniejsze dla podatnika jest ich opodatkowanie łączne z całością dochodów.

Wymagane dokumenty do ubiegania się o zwrot podatku belgijskiego.

Podstawą do złożenia zeznania podatkowego i tym samym uzyskania zwrotu z urzędu skarbowego są dokumenty podatkowe, które uzyskuje się od pracodawcy. Zalicza się do nich Lonnfiche. pdf_icon (25.5 KB)

Dodatkowo do rozliczenia podatkowego z Belgii należy dołączyć kserokopię dowodu osobistego.

Podatek belgijski można odzyskać do dwóch lat po zakończeniu pracy w Belgii. Końcowa data rozliczenia podatku belgijskiego to 30 czerwiec.

I tak dla przykładu, aby rozliczyć się za 2011 r. można dokonać rozliczenia podatku elektronicznie do 30 czerwca 2012 r. (dotyczy tylko osób na stałe zameldowanych w Belgii, które mają nadany National Numer). Po tym terminie, rozliczenie za 2011r. oraz inne lata, a więc 2010 i 2009 - dokonywane są na formularzach rozliczeniowych, które klient powinien zamówić w belgijskim urzędzie podatkowym. Formularz zamawia się tylko i wyłącznie na adres belgijski i może to być adres miejsca czasowego zamieszkania klienta w Belgii lub też adres pracodawcy. Formularze nie są wysyłane do Polski lub innego kraju poza Belgią.

Data zwrotu podatku

Zeznanie podatkowe wysłane elektronicznie, a więc do 30 czerwca danego roku rozliczeniowego, zwrot podatku następuje do 90 dni od daty wpływu zeznania podatkowego. Jednak w przypadku dodatkowych pytań z Urzędu Podatkowego, zwrot podatku może się wydłużyć.

Zeznanie podatkowe wysyłane na formularzu

Jeżeli wysłane zostanie zeznanie podatkowe po 30 czerwca 2012 r. za rok rozliczeniowy 2011, w miesiącu kwietniu 2012 r. Klient otrzyma pismo/decyzję z Belgijskiego urzędu. Zwrot podatku następuje po dwóch miesiącach, a więc około lipca 2012 r. na wcześniej wskazany numer konta bankowego klienta.

Ulgi

Dla obcokrajowców wykonujących pracę w Belgii nie ma prawie żadnych zniżek. Osoby zamieszkałe na stałe w Belgii posiadają ulgi.

Na jakie ulgi można liczyć:

  • dodatek na żonę niepracującą lub mało zarabiającą
  • dodatek na dzieci do lat 18
  • dodatek na żonę, która jest zakwalifikowana do trwałego inwalidztwa lub niepełnosprawna*
  • dodatek na dzieci specjalnej troski, niepełnosprawne lub ze stwierdzonym trwałym inwalidztwem*

*Należy dołączyć kopię decyzji

 treść została wydrukowana ze strony
http://www.finexpert.pl/strona,.html